Friday, 11 November 2011

Topik 4

" half past ", " quarter to " dan " quarter past"
 • Muka jam dibahagi setengah, jarum jam tunjuk ke arah 1, manakala jarum minit tunjuk ke arah 6, sebutan untuk bacaan jarum minit ialah "half past ".
 • Contoh
Jawapan : half past one /  1:30

 • Tontonlah video di bawah, kamu akan lebih faham tentang " half past "...

Sila baca bersama...
half past two / 2:30
half past three / 3:30
half past four / 4:30
half past five / 5:30
half past six / 6:30
half past seven / 7:30
half past eight / 8:30
half past nine / 9:30
half past ten / 10:30
half past eleven / 11:30
half past twelve / 12:30
half past one / 1:30


SAMBUNG belajar " quarter to" dan "quarter past "........
 • Apabila muka jam dari setengah dibahagikan lagi menjadi suku, jarum minit tunjuk ke arah 3, sebutan untuk bacaan jarum minit ialah " quarter past".
 • Contoh
Jawapan : quarter past one /  1:15

 • Apabila jarum minit tunjuk ke arah 9, sebutan untuk bacaan jarum minit ialah " quarter past ".
 • Contoh

 Jawapan : quarter to one /  12:45

 • Marilah tonton video di bawah, sama-sama belajar ....
Murid-murid ikut baca bersama ....

      " quarter to "                             " quarter past "
quarter to six / 5:45                     quarter past one / 1:15
quarter to seven / 6:45                 quarter past two / 2:15
quarter to eight / 7:45                   quarter past three / 3:15
quarter to nine / 8:45                    quarter past four / 4:15
quarter to ten / 9:45                      quarter past five / 5:15
quarter to eleven / 10:45               quarter past six / 6:15
quarter to twelve / 11:45               quarter past seven / 7:15
quarter to one / 12:45                   quarter past eight / 8:15
quarter to two / 1:45                     quarter past nine / 9:15
quarter to three / 2:45                   quarter past ten / 10:15
quarter to four / 3:45                     quarter past eleven / 11:15
quarter to five / 4:45                      quarter past twelve / 12:15


 • Mari mencuba latihan di bawah, uji kefahaman kamu terhadap topik ini. Selamat mencuba..
 • Mungkin kamu juga suka akan video ini....
 • Sebelum ke topik yang lain, murid-murid sekiranya ada komen sila tinggal komen kamu.
 • Sekian terima kasih. berjumpa lagi :)

No comments:

Post a Comment